Make your own free website on Tripod.com

Allmänt
Qeszy var en oerhört tillgiven och sällskaplig hund, som verkligen älskade människor såväl stora som små. Hon var stabil, harmonisk men samtidigt intensiv och full av energi. Arbetskapaciteten kände inga gränser oavsett om det gällde spår, rapport, lydnad eller ren motion (tillsamman med cyklande eller skidåkande husse).
Qeszy var ögonspeglad och höftledsröntgad utan anmärkning.

Bruks
Godkänd i högre klass spår.
Tävlade lägre klass rapport.

Lydnad
Tävlade i lydnadsklass III.

Utställning
1:a pris öppen klass

Mentalitet
Godkänt karaktärsprov.
Korad - 203 poäng.