Make your own free website on Tripod.com
Korningsresultat:
Mentala egenskaper:
Värde:
Bedömning:
Tillgänglighet
+3
Tillgänglig, öppen
Kamplust, jakt
+3
Stor
Kamplust, social
+1
Liten
Temperament
+3
Livlig
Skärpa
+3
Måttlig utan kvarstående aggressivitet
Försvarslust
+1
Liten
Nervkonstitution
+2
Relativt nervfast
Hårdhet
+3
Måttligt hård
Dådkraft
-2
Obetydlig
Skottfasthet
Skottfast
Godkänd
Slutpoäng:
 203
Exteriör:
Godkänd.
Korad:
Ja