Make your own free website on Tripod.com

Caecar bor hos Camilla med familj, dobermanntiken Selma och alla hönsen på deras gård i Önnestad, Skåne.

Caprice bor hos Ted och Jenny på Lidingö.

Carisma bor hos Mikael i Härnösand.

Carat bor hos oss.

Cascad bor hos Ewa i Johanneshov tillsammans med dobermanntiken Tenura.

Clipper bor i Örbyhus mellan Gävle och Uppsala hos Maria och Johnny med deras barn.

Courage bor hos Mats på Alnön.

Crevad togs bort hösten 2002, sedan han drabbats av ulcerös colit samt kronisk gastrit.

Det känns bra för oss att veta, att samtliga valpar hamnat i mycket bra hem med intresserade hussar och mattar. Vi sätter stort värde på de täta kontakter vi har med samtliga köpare, så att vi får följa valparnas utveckling.

Vi önskar alla lycka till med respektive valp!